اخذ شهروندی کشور ترکیه از طریق خرید ملک

اخذ شهروندی کشور ترکیه از طریق خرید ملک
1400/01/16 3 10

مقدمه امین

با خرید ملک به ارزش ۲۵۰.۰۰۰ دلار شهروند کشور ترکیه شوید . شرکت دلتا پلاس با کادری مجرب در زمینه سرمایه گذاری و اخذ شهروندی ترکیه آماده ارائه خدمات میباشد .

توضیحات